نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست بسته تحولی "مدرسه کانون تربیتی محله " در آموزش و پرورش استثنایی یزد

اولین نشست بسته تحولی "مدرسه کانون تربیتی محله " در آموزش و پرورش استثنایی یزددر راستای اجرایی نمودن بسته تحولی(مدرسه کانون تربیتی محله)اولین نشست با هدف بررسی دستورالعمل طرح مذکور و هم اندیشی پیرامون چالش ها و مسائل در حوزه آموزش و پرورش استثنایی در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش استثنایی یزد برگزار گردید

مصطفی پایدار رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی و رئیس شورای انجمن اولیاء ومربیان ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین،استفاده از ظرفیت های متقابل بین مدرسه و محله و همکاری در زمینه فعالیت های فرهنگی ، آموزشی
، مذهبی را یادآور شد  و خواستار تعاملات قانونمند بین مدرسه و نهادها و ارگان های دولتی و خصوصی جهت پیوند مدرسه و جامعه در راستای اجرایی نمودن طرح شد.

ابراهیم پیمانفر رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان استان نیز ضمن بررسی مصوبات گروه همیار استانی با مرور اجمالی بخشنامه هدف از طرح  را بیان کرد و حاضرین را با بسته تحولی"مدرسه کانون تربیتی محله" آشنا نمود.

در ادامه هریک از اعضا خصوصا مدیران مدارس مجری برنامه های انجام شده در سنوات گذشته،فرصت ها و  چالش های پیش رو در اجرای طرح  را مطرح نمودند.