نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای انجمن اولیاء و مربیان مدارس استثنایی استان یزد

اولین جلسه شورای انجمن اولیاء و مربیان مدارس استثنایی استان یزد


اولین جلسه شورای انجمن اولیاء و مربیان مدارس استثنایی استان یزد تشکیل شد.

اولین جلسه شورای انجمن اولیا و مربیان مدارس استثنایی  با حضور منتخبین انجمن های اولیاء و مربیان مدارس استثنایی استان، مسئولین و کارشناسانی از  استانداری، فرمانداری، مجمع خیرین مدرسه ساز، رئیس آموزش و پرورش و کارشناسان اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد برگزار شد.

مصطفی پایدار (رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی) با استناد به مصوبه هفتصد و چهل و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش و بخشنامه مورخ 25/9/95 وزارت متبوع ضمن بیان  اهداف و رسالت این شورا لزوم تعامل آن با شورا های آموزش و پرورش و پیگیری اهداف این شورا از طریق سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی را بیان کرد. 

ایشان مهم ترین مسئله موجود در رابطه با دانش آموزان با نیاز های ویژه  و خانواده های آنان را فرهنگ سازی، اشتغال، ایجاد فضای آموزشی جدید و استاندارد حسب معلولیت هرگروه از دانش آموزان و بهسازی فضاهای آموزشی موجود، بهسازی فضای شهری و مکان های عمومی و وجود منابع حمایتی اجتماعی و توانبخشی عنوان کردند.

مهندس خواجه رضایی (مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز) خاطرنشان کرد مجمع خیرین مدرسه ساز آمادگی دارد در زمینه ایجاد و مرمت فضای آموزشی مورد نیاز دانش آموزان استثنایی همکاری های لازم را داشته باشد.

سپس محمدعلی جعفری (معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری یزد) لزوم رعایت عدالت اجتماعی و آموزشی برای همه اقشار را متذکر شد. وی مساعدت همه جانبه فرمانداری جهت حصول این هدف مهم در شهرستان یزد را قطعی و ضروری دانست.

 در ادامه حاضرین جلسه ضمن معرفی خود نیازها و اولویت های مورد نظر خود را در حوزه آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی بیان کردند.

قابل ذکر است : در هفتصد و دومین جلسه ی شورای علی آموزش و پرورش به تاریخ 24/11/1385 موضوع تشکیل شوراهای انجمن اولیا و مربیان در استان ها ، شهرستان ها و مناطق مطرح شد و ماده واحده ای با این مضمون تصویب گردید.

متن واده واحده به این موضوع اشاره دارد که سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان با رعایت اصل تعامل با شوراهای آموزش و پرورش و عدم تداخل در شرح وظایف آن ها می تواند شوراهای انجمن اولیا ومربیان را در سطح استان ، شهرستان و منطقه با ترکیب و وظایفی که به تصویب شورای عالی انجمن اولیا و مربیان می رسد تشکیل دهد . ماموریت این شورا  افزایش نقش اولیا در سیاست گذاری و تصمیم گیری های آموزش و پرورشی و افزایش نظارت عمومی آنان و توزیع مناسب اختیارات میان گروه های ذی نفع در اداره ی مدرسه  تعیین شده است.