محتوای ویژه

اهدا یک دستگاه تایپ بریل به آموزشگاه نابینایان رسولیان توسط خیر محترم

اهدا یک دستگاه تایپ بریل به آموزشگاه نابینایان رسولیان توسط خیر محترمدر مراسمی با حضور ریاست محترم اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد و خیرین محترم جناب آقای مهندس زمان زاده، دکتر محمد جواد اسفندیاری و  سرکار خانم اسفندیاری یک دستگاه تایپ بریل (پرکینز) به آموزشگاه رسولیان  اهدا شد که جهت استفاده در اختیار دانش آموز نابینا قرار گرفت.

در این مراسم؛ آقای پایدار، ریاست محترم  اداره آموزش و پرورش استثنایی از زحمات و پشتیبانی های مادی و معنوی خیرین محترم تشکر و قدردانی نمودند.