محتوای ویژه

آموزشگاه واعظ مالمیری

آموزشگاه واعظ مالمیری



به سامانه آنلاین آموزشگاه واعظ مالمیری خوش آمدید

دانش­ آموز گرامی، جهت ورود به کلاس مرتبط با خود، روی کلاس کلیک کنید.

اگر برای اولین بار وارد کلاس میشوید از گزینه مهمان وارد شوید.

به محض ورود ابتدا نام و نام خانوادگی خود را تایپ کنید.

***************************************

            
 کلاس 1  (ابتدایی)                                                     کلاس 2 (ابتدایی)
            
 کلاس 3 (ابتدایی)                                                     کلاس 4 (ابتدایی)