محتوای ویژه

آموزشگاه عقیل

آموزشگاه عقیلبه سامانه آنلاین آموزشگاه عقیل خوش آمدید

دانش­ آموز گرامی، جهت ورود به کلاس مرتبط با خود، روی کلاس کلیک کنید.

اگر برای اولین بار وارد کلاس می شوید از گزینه مهمان وارد شوید.

به محض ورود ابتدا نام و نام خانوادگی خود را تایپ کنید.

***************************************

            
 کلاس 1  (ابتدایی)                                                     کلاس 2 (ابتدایی)

 کلاس 3 (ابتدایی)                                                   کلاس4 (ابتدایی)

 کلاس 5 (ابتدایی)                                                   کلاس6 (ابتدایی)

 

کلاسهای متوسطه

            

 کلاس 1 (متوسطه)                                                     کلاس 2 (متوسطه)