محتوای ویژه

آموزشگاه شهید موسوی

آموزشگاه شهید موسویبه سامانه آنلاین آموزشگاه شهید موسوی خوش آمدید

دانش­ آموز گرامی، جهت ورود به کلاس مرتبط با خود، روی کلاس کلیک کنید.

اگر برای اولین بار وارد کلاس می شوید از گزینه مهمان وارد شوید.

به محض ورود ابتدا نام و نام خانوادگی خود را تایپ کنید.

***************************************

            
 کلاس 1  (ابتدایی)                                                     کلاس 2 (ابتدایی)
            

 کلاس 3 (ابتدایی)                                                     کلاس 4 (ابتدایی)

            
 کلاس 5  (ابتدایی)                                                     کلاس 6 (ابتدایی)
 کلاس 7 (ابتدایی)