محتوای ویژه

آموزشگاه شهوازیان

آموزشگاه شهوازیانبه سامانه آنلاین آموزشگاه شهوازیان خوش آمدید

دانش­ آموز گرامی، جهت ورود به کلاس مرتبط با خود، روی کلاس کلیک کنید.

اگر برای اولین بار وارد کلاس میشوید از گزینه مهمان وارد شوید.

به محض ورود ابتدا نام و نام خانوادگی خود را تایپ کنید.

********************************

       

  کلاس 1 (ابتدایی)                                       کلاس 2 (ابتدایی)

       

کلاس 3 (ابتدایی)                                        کلاس 4 (ابتدایی)

       

  کلاس 5 (ابتدایی)                                       کلاس 6 (ابتدایی)

      

کلاس 7 (ابتدایی)                           کلاس 8 (ابتدایی)

کلاس 9 (ابتدایی)

 

کلاس های متوسطه

       

کلاس 1 (متوسطه)                           کلاس 2 (متوسطه)