محتوای ویژه

آموزشگاه رسولیان

آموزشگاه رسولیانبه سامانه آنلاین آموزشگاه رسولیان خوش آمدید

دانش­ آموز گرامی، جهت ورود به کلاس مرتبط با خود، روی کلاس کلیک کنید.

اگر برای اولین بار وارد کلاس میشوید از گزینه مهمان وارد شوید.

به محض ورود ابتدا نام و نام خانوادگی خود را تایپ کنید.

********************************

       

  کلاس 1 (ابتدایی)                                       کلاس 2 (ابتدایی)

 

       

کلاس 3 (ابتدایی)                                        کلاس 4 (ابتدایی)

 

کلاسهای متوسطه

       

کلاس 1 (متوسطه)                                        کلاس 2 (متوسطه)