محتوای ویژه

آموزشگاه ایثار

آموزشگاه ایثاربه سامانه آنلاین آموزشگاه ایثار خوش آمدید

دانش­ آموز گرامی، جهت ورود به کلاس مرتبط با خود، روی کلاس کلیک کنید.

اگر برای اولین بار وارد کلاس میشوید از گزینه مهمان وارد شوید.

به محض ورود ابتدا نام و نام خانوادگی خود را تایپ کنید.

********************************

         

کلاس 1 (ابتدایی)                                          کلاس 2 (ابتدایی)

         

کلاس 3 (ابتدایی)                                           کلاس 4 (ابتدایی)

 

کلاس های متوسطه

         

 کلاس 1 (متوسطه)                                           کلاس 2 (متوسطه)

         

کلاس 3 (متوسطه)                                               کلاس4 (متوسطه)