نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افزایش اطلاعات علمی و مهارتی معلمان دانش آموزان طیف اتیسم ضروری است

افزایش اطلاعات علمی و مهارتی معلمان دانش آموزان طیف اتیسم ضروری است


پایدار در کارگاه مداخلات درمانی ، حسی – حرکتی دانش آموزان اتیسم :

کارگاه مداخلات درمانی ، حسی – حرکتی دانش آموزان اتیسم با حضورمدیرآموزش و پرورش استثنایی و همکاران آموزشگاه شکوفه در محل سالن اجتماعات این مدیریت برگزار شد.

به گزارش کارشناس اختلالات یادگیری و رفتاری پایدار مدیر آموزش و پرورش استثنایی یزد با اشاره به اهمیت موضوع و ضرورت افزایش اطلاعات علمی و مهارتی معلمان دانش آموزان طیف اتیسم گفت: در نظر است ضمن استمرار این چنین کارگاههایی ، برنامه های درمان و مداخله بهنگام نیز به معلمان ارائه شود.

در این کارگاه معلمان هرپایه گزارشی از وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان را بیان کردند.

بیک کارشناس ارشد آموزش و روانشناسی کودکان استثنایی از دانشگاه تهران پیشنهاداتی در جهت آموزش های لازم و متناسب با موارد مطرح شده توسط معلمان بیان کرد.

در این کارگاه مواردی از قبیل توجه به مشکلات رفتاری ، تحصیلی و حسی دانش آموزان که در آموزش مؤثر هستند بیان شد.