محتوای ویژه

افتخاری دیگر به نام دانش آموزان آموزشگاه استثنایی کوثر یزد ثبت شد

افتخاری دیگر به نام دانش آموزان آموزشگاه استثنایی کوثر یزد ثبت شد


گروه تئاتر آموزشگاه استثنایی کوثر حائز رتبه برتر در دومین جشنواره ی ملی تئاتر درسی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره استثنایی استان یزد، نتایج دومین جشنواره ملی تئاتر درسی اعلام شد. از هر استان ۳ گروه برتر انتخاب شدند که گروه تئاتر درسی آموزشگاه کوثر به مربی گری منیره نیک صفت جزو گروه های تئاتر درسی برتر استان یزد اعلام شد.