محتوای ویژه

افتخاری دیگر برای دانش آموزان کم توان ذهنی استان یزد

افتخاری دیگر برای دانش آموزان کم توان ذهنی استان یزد به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد در بیست و سومین دوره ی مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر با نیاز ویژه ی کشور که در استان فارس برگزار گردید؛ دانش آموزان امیرحسین صالح وزیری، ابوالفضل رنجبر و مهدی عرب زاده به سرپرستی علی قاسمیان و مربی گری سید کاظم حسینی موفق به کسب رتبه دوم در رشته ی گویرانی شدند. گفتنی است سرور همتی رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان در محل مسابقات حضور داشت و این تیم را همراهی نمود.