محتوای ویژه

افتخاری دیگر برای آموزش و پرورش استثنایی استان یزد

افتخاری دیگر برای آموزش و پرورش استثنایی استان یزد


فاطمه عمیقی موفق به کسب مقام سوم رشته حفظ قرآن کریم شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد، ششمین دوره مسابقات قرآن عترت و نماز کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور به میزبانی استان کرمان  برگزار گردید. فاطمه عمیقی معاون آموزشگاه رشد یزد توانست مقام سوم در رشته حفظ قرآن را به خود اختصاص دهد.