نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح کلاس های خیرساز مدرسه دخترانه رشد

افتتاح کلاس های خیرساز مدرسه دخترانه رشددر مراسمی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور کلاس های خیرساز مدرسه پیش حرفه و متوسطه حرفه ای دخترانه رشد مورد بهره برداری قرار گرفت.

این آموزشگاه تعداد 77 نفر دانش آموز دختر با نیازهای ویژه ذهنی در دو مقطع پیش حرفه و متوسطه حرفه ای را تحت پوشش دارد. که با افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان در سال های اخیر با محدودیت فضا روبرو بوده و در برنامه اخیر با مساعدت خیر محترم جناب آقای سالاری کلاسهایی به مدرسه اضافه گردید.