نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استفاده از ظرفیت مراکز نیکوکاری کمیته امداد مام خمینی ( ره )

استفاده از ظرفیت مراکز نیکوکاری کمیته امداد مام خمینی ( ره )در نشستی که با حضور ریاست اداره آموزش و پرورش استثناییث با رئیس شبکه های مردمی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) برگزار شد زمینه های همکاری و استفاده از ظرفیت مراکز نیکوکاری تحت پوشش کمیته امداد برای  خدمت رسانی به دانش آموزان با نیازهای ویژه بی بضاعت و کم درآمد مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست مقرر شد مرکزی تحت عنوان کرامت جهت پوشش دانش آموزان محروم آموزش و پرورش استثنایی ایجاد و خدمات مربوطه را عهده دار شود.