نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی زیارتی قم و جمکران ویژه دانش آموزان دختر استثنایی

اردوی زیارتی قم و جمکران ویژه دانش آموزان دختر استثناییاعزام ۴۰ نفر از دانش آموزان دختر با نیازهای ویژه مدارس استثنایی شهرستان یزد با مشارکت خیرین و شورای انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش استثنائی استان یزد به سفر زیارتی قم و جمکران.