نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح های ورزشی وزارت آموزش و پرورش

اجرای طرح های ورزشی وزارت آموزش و پرورش


برگزاری طرحهای وزراتی المپیادهای درون مدرسه ای در مدارس استثنایی استان

طرحهای وزارتی المپیادهای درون مدرسه ای، ورزش صبحگاهی، حیاط پویا و جشنوارهای ورزشی در مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه برگزار شد.

از جمله اهداف نظام آموزش و پرورش، تربیت نسلی شاداب و بانشاط است که در کنار فراگیری علوم مختلف از سلامتی، تحرک و پویایی لازم برخوردار باشند.

کارشناس تربیت بدنی اداره آموزش وپرورش استثنایی بیان کرد: هدف از المپیادهای درون مدرسه ای، شناسایی و کشف استعدادهای بالقوه دانش آموزان در رشته های مختلف ورزشی و هدایت آنها به سمت ورزش قهرمانی است.

آقایی افزود: در طرحهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش، اکثریت مدارس استان شرکت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: طرحهای مذکور یک فرصت ارزشمند برای دانش آموزان است که در قالب بازی و فعالیتهای گروهی قوانین زندگی را یاد بگیرند، استعدادهای دانش آموزان در زمینه های مختلف شناخته شود و فرصتی برای مشارکت گروهی و یادگیری مهارتهای اجتماعی باشد.