نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش مدیران مدارس استثنائی استان یزد

همایش مدیران مدارس استثنائی استان یزد


همایش مدیران مدارس استثنایی استان یزد با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس استثنایی کشور برگزارشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بر لزوم تجهیز فضاهای آموزشی در اختیار دانش آموزان اسثنایی در راستای توانمندن سازی این دانش آموزان تاکید کرد.

مجید قدمی با اشاره به اینکه  دانش آموزان مدارس استثنایی باید توانمند شوند و مهارتهای لازم را فرا بگیرند، اظهار داشت: مدرسه باید محلی برای تمرین توانمندسازی دانش آموزان استثنایی باشد.

وی عنوان کرد: مدرسه محوری در مدارس استثنائی یک پروژه موفق جهانی است که باید ظرفیت های آن ایجاد شود زیرا دانش آموزان استثنائی دارای ظرفیت ها و ویژگی های خاصی هستند که باید توسط اولیا و مربیان مورد توجه قرار گیرد.

اضافه می نماید دراین همایش تنی چند از معاونان سازمان آموزش وپرورش استثنائی کشور ، مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد ، مدیرکل نوسازی مدارس ، معاونین پرورشی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره آموزش و پرورش استان نیز حضور داشتند.