نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نرم افزار محاسبه کبر سن سال 96-95


با توجه به اینکه در سال تحصیلی  96-95 پایه یازدهم تشکیل نمی شود.

از نرم افزار کبرسن جهت محاسبه سن دانش آموزان پایه  یازدهم و دوازدهم در دوره دوم متوسطه و دوره متوسطه حرفه ای استفاده ننمایید.