نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح مسائل و برنامه های آموز ش و پرورش استثنایی در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد .


رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان یزد با حضور در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد ضمن معرفی و اعلام اهم برنامه های آموزش و پرورش استثنایی عمده ترین چالش ها و مشکلات این حوزه را بیان نمود.

۱-كمبود نيروهاي متخصص به ويژه در امور تشخيص و توانبخشي با توجه به محدوديت‌هاي استخدامي.

۲-کمبود فضا های آموزشی استاندارد و متناسب با نوع معلولیت دانش آموزان .خصوصا دانش آموزان اتیسم ، نابینا )

۳-کمبود منابع مالی و اعتبارات دولتی جهت تامین هزینه های سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی.(در کل استان بیش از یک میلیارد تومان در سال )

۴- مسائل و مشکلات مالی مدارس در پرداخت هزینه حامل های انرژی ( با توجه به اینکه سهم مشارکت خانواده ها در مدارس استثنایی به دلیل ضعف توان مالی در حد صفر است ) بلکه اداره با کمک خیرین همواره حمایت هایی برای خانواده هم فراهم می کنند.

۵-فقدان اعتبار لازم برای پرداخت دیون ضریب ۱/۲ حقوق کارکنان آموزش و پرورش استثنایی (  بالغ بر ۴۰میلیارد ریال )

۶-فقدان اعتبار لازم برای پرداخت دیون احتساب وقفه سنوات ارفاقی سال های ۸۸ تا ۱۳۹۱ : جهت ۳۲۱ نفر از همکاران شاغل و بازنشسته ( مبلغ ۱۱/۷۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال )

۷-فقدان اعتبار لازم در زمینه نیاز های عمرانی مدارس استثنایی استان :

- تأمین تجهیزات ویژه دانش آموزان حدود ۴/۶ میلیارد ریال .

- تعمیرات  و مناسب سازی فضا های آموزشی۱۳ میلیارد ریال .

۸-کمبود نیروی خدمتگزار ، پدر یار و مادر یار مورد نیاز مدارس استثنایی براساس چارت سازمانی مدارس مربوطه .