نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سفر یکروزه رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان به شهرستان خاتم

پایدار به اتفاق کارشناس امور مالی و سنجش و ارزشیابی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد از آموزشگاه ایمان شهرستان خاتم دیدن کرد.

دیدار با ریاست و معاونین آموزش و پرورش شهرستان خاتم ، حضور در جمع همکاران و دانش آموزان  ، عیادت ازهمکارفرهنگی ، ازجمله برنامه های این سفر یکروزه بود .

پایدار ضمن بازدید از آموزشگاه در جریان  مسائل آموزشی ، اداری و تجهیزاتی این آموزشگاه قرار گرفت وبرای پیگیری و مرتفع ساختن برخی از مشکلات موجود قول مساعد داد .

گفتنی است دراین بازدید مسئولین امور مالی و امتحانات اداره آموزش و پرورش استثنایی استان نیزحضور داشتند و مسائل مرتبط با حوزه خود را مورد بررسی قرار دادند.