نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در ششمین روز هفته بزرگداشت مقام معلم صورت گرفت

تماس تلفنی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی با معلمین شاخص کشوری و استانی و روسای ادواری آموزش پرورش استثنایی استان.

در ششمین روز از هفته بزرگداشت مقام معلم، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان در تماس تلفنی با روسای ادواری آموزش و پرورش استثنایی از بدو تاسیس همچنین معلمین شاخص و برگزیده کشوری و استانی،  هفته بزرگداشت مقام معلم را به ایشان تبریک گفتند و از زحمات و خدمات ایشان قدردانی نمودند.