نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران مدارس شهر یزد با موضوع استقبال از خدام امام رضا و جشن زیر سایه خورشید

این جلسه روز پنجشنبه 1395/05/14با حضور آقای پایدار رئیس و آقای رضایی نماینده هیئت انصار الولایه برگزار شد.

در این جلسه در مورد زمان و نحوه برگزاری مراسم تصمیم گیری شد.