نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر رئیس امور آموزش و پرورش سازمان برنامه بودجه کشور از معلم فدا کار یزدی

تقدیر رئیس امور آموزش و پرورش سازمان برنامه بودجه کشور از معلم فدا کار یزدی


رئیس آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای سازمان برنامه و بودجه از معلم فداکار آموزش و پرورش استان یزد قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، علی الهیار ترکمن رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای سازمان برنامه و بودجه که به همراه اسماعیل خاتمه رئیس اداره بودجه و حسابداری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشوربه یزد سفر کرده بود در جریان بازدید از دبستان باغچه بان از خانم بی بی رضیه میردهقان آموزگار فداکاراین دبستان که توانسته است یک دانش آموز  چند معلولیتی نابینا را آموزش دهد تقدیر کرد.

در این مراسم مدیر کل آموزش و پرورش و مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان نیز حضور داشتند.

اضافه می نماید در ادامه از مدرسه باغچه بان، ورزشگاه در حال ساخت دانش آموزان استثنایی و آموزشگاه جسمی و حرکتی ضرابی و آموزشگاه تلاش بازدید کردند.