نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی کودکان طیف اتیسماین کارگاه با دعوت از مدرس کشوری خانم دکتر امیری برای معلمین و مربیان و علاقمندان کار با دانش آموزان طیف اتیسم برگزار شد.
مطالب مهم این کارگاه شامل:
-مدیریت رفتار کودک اتیسم در کلاس درس
- آشنایی با روش teach

فعالیت های عملی این کارگاه با حضور تعدادی از دانش آموزان و والدین ایشان انجام شد.