نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی مدیران و مسئولان مراکز پیش دبستانی مجری طرح سنجش سلامت نوآموزان دوره پیش دبستانی

برگزاری کارگاه آموزشی مدیران و مسئولان مراکز پیش دبستانی مجری طرح سنجش سلامت نوآموزان دوره پیش دبستانیپایدار رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان یزد ضمن برشمردن اهداف ، ضرورت و فرآیند برگزاری سنجش سال جاری نکاتی را درخصوص اجرای هرچه بهتر این برنامه برای مدیران و مسولین مراکز پیش دبستانی حاضر در این همایش ارائه نمودند.

در ادامه با توضیحاتی که از طرف کارشناسان ناظر طرح سنجش استان بیان گردید مدیران مراکز پیش دبستانی شهرستانهای یزد ، اردکان و میبد با فرآیند ثبت نام و سنجش سلامت نوآموزان پیش دبستانی آشنا شدند .

قابل ذکر است بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری سنجش سلامت وزارت آموزش و پرورش ور ادامه سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان   طرح سنجش سلامت نوآموزان دوره پیش دبستان در شهریور ماه برگزار خواهد شد.

پیش بینی می شود با اجرای این برنامه تعداد ۹۶۰۰ نفر از نوآموزان پیش دبستانی تحت پوشش مراکز مربوطه در شهرستانهای یزد، اردکان و میبد مورد ارزیابی های بینایی ، شنوایی ، آمادگی تحصیلی و معاینات پزشکی قرار گیرند.