نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست مدیران و طرح يك روز با انجمن اولیا و مربیان مدارس استثنایی یزد


به گزارش مديريت آموزش و پروش استثنايي استان يزد نشست مدیران مدارس استثنایی وطرح يك روز با انجمن اولیا و مریان مدارس استثنایی شهر یزد با حضور جناب آقاي پایدار رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان یزد و آقای پيمانفر رئيس اداره انجمن اوليا و مربيان اداره کل آموزش و پرورش استان ، جمعي از كارشناسان و همکاران آموزش و پرورش استثنايي و روسای انجمن اولیاو مرییان مدارس استثنایی شهر یزد روز پنجشنبه مورخ 28/6/98 در آموزشگاه صدريه برگزار گرديد.

در آستانه بازگشایی مدارس با توجه به ضرورت هماهنگی های مدارس و فعالیت های دستور کار انجمن ضمن تشکیل جلسه روسای انجمن اولیا و مربیان مدارس نشستی با مدیران مدارس استثنایی نیز برگزار شد در این برنامه ضمن تاکید بر ضرورت فعالیت های مرتبط با پروژه مهر و آمده و تکالیف مدارس بر آماده سازی هرچه بهتر مدارس و برنامه ریزهای مرتبط با طول سال تحصیلی در خصوص اهم مسائل مرتبط با حوزه انجمن نظير ثبت نام دانش آموزان توسط اولیاء درسامانه سپند ، انتخابات همزمان انجمن درتاریخ های تعیین شده ، هماهنگی درخصوص تنظیم وقراردادهای سرویس ایاب وذهاب دانش آموزان ، تشکیل کارگروه ماده 18 در مدارس تاکید بر اجرای برنامه های هفته ی پیوند اولیاء ومربیان و تشکیل جلسات آموزش خانواده تشريح و به مديران جهت اجرايي نمودن مباحث تاكيد گرديد. در ادامه جلسه از مديران انجمن برتر تقدير وتشکر به عمل آمد.سپس با حضور درجلسه روسای انجمن اهم مسائل مربوطه در این حوزه تشریح شد. در ادامه اتاق والدين آموزشگاه که جهت ارتباط و تعامل بيشتر والدين و مربيان آموزشگاه در نظر گرفته شده است با حضور جمعي از مسئولين و كارشناسان افتتاح گرديد.