نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی مسئول منشی های پایگاه های سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی 99


رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان یزد ضمن بیان کلیاتی از سنجش سال جاری ضرورت رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی در  شرایط ناشی از شیوع کرونا ویروس را یادآور شد .در این دوره یک روزه ، مسئول – منشی های پایگاه های سنجش سلامت استان با نحوه و فرایند ارزیابی های لازم  الاجرا در پایگاه های اولیه آشنا شدند.