نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه ویدئو کنفرانس مدیران مدارس استثنایی استان یزد

اولین جلسه به شیوه ویدئو کنفرانس مدیران مدارس استثنایی استان یزد با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان برگزار شد.

در ابتدای این نشست پایدار نکات و توصیه هایی در خصوص ساماندهی نیرو  و تشریح بخش هایی از دستور العمل مربوطه در سال جاری ، اوقات فراغت دانش آموزان ، سامانه جامع بهداشت و  وظایف مدیران و مدارس در ارتباط با سناد و ثبت نام دانش آموزان را ارائه کردند.

رعایت برنامه حضور مدیران در ایام تعطیلات فصلی ، رعایت مقررات مرتبط با درخواست انجام تحقیق و پژوهش توسط دانشجویان دانشگاه های مختلف ، مباحث آموزشی و کسب موفقیت همکاران در رتبه های استانی جشنواره های تدریس ، درس پژوهی و اقدام پژوهی از دیگر نکات ذکر شده توسط معاونت و مسول واحد آموزش یود .

در ادامه کارشناس سنجش و ارزشیابی موارد مرتبط با سامانه های سناد و امتحانات را به تفصیل بیان کردند و به سوالات مدیران در این خصوص پاسخ دادند.