نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی مسائل و مشکلات مدارس استثنایی با محوریت استانداری

بررسی مسائل و مشکلات مدارس استثنایی با محوریت استانداریبررسی اهم مسائل و مشکلات آموزش و پرورش استثنایی استان یزد با حضور مدیر کل بازرسی استانداری، مدیر کل نوسازی مدارس، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس آموزش و پرورش استثنایی.

در این برنامه نيازهاي عمرانی مدارس تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی استان مورد بررسی قرار گرفت.

پیش بینی ساخت یک آموزشگاه استاندارد معلولين، مساعدت در زمینه تسریع و رفع موانع اخذ مجوز های آب و برق و گاز سالن ورزشی کودکان استثنایی،قول مساعدت تعمیرات اولیه آموزشگاه نابینایان رسولیان همچنین پیگیری رفع موانع محوطه پیاده رو اطراف مدرسه رسولیان و اداره از اهم مصوبات این نشست و بازدید های انجام شده بود.

ضمناً مقرر شد برنامه بازدید از مدارس استثنایی مستمر انجام شود.