نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی زمینه های همکاری با هیئت ورزش های همگانی استان یزد


در نشستی که با مسئولین هیئت ورزش های همگانی استان یزد برگزار شد زمینه های همکاری هرچه بیشتر و امکان بهره مندی آموزش و پرورش استثنایی از ظرفیت ها و برنامه های هیئت ورزش های همگانی استان مورد بررسی قرار گرفت .