نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی زمینه های همکاری با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

در نشستی که با حضور ریاست آموزش و پرورش استثنایی استان با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد امکان استفاده از ظرفیت های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری برای آموزش و پرورش استثنایی مورد بررسی قرار گرفت.

در نشستی که با حضور ریاست آموزش و پرورش استثنایی استان با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد امکان استفاده از ظرفیت های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری  برای آموزش و پرورش استثنایی مورد بررسی قرار گرفت.

پایدار رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی ضمن تشکر از همکاری های سازمان ، در خصوص اهمیت ، جایگاه و نیازهای آموزش و پرورش استثنایی استان و گروه های تحت پوشش و ضرورت مشارکت و بهره مندی از خدمات و برنامه های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی سازمان برای دانش آموزان با نیازهای ویژه ، خانواده های ایشان و کارکنان تحت پوشش را خاطر نشان ساخت.

ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیز ضمن اهمیت و موثر بودن زحمات و خدمات انجام شده در ارتباط با دانش آموزان استثنایی نظر مساعد سازمان در همکاری هر چه بیشتر و ارائه خدمت رسانی به مجموعه تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی را تاکید نمود.

در پایان به رسم یادبود و با اهدا لوح سپاس از همکاری های ریاست سازمان و سایر همکاران ایشان قدردانی شد.

در این نشست آقایان سید عربی مشاور ,ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ، ریاست هیـات ورزش های همگانی شهرستان یزد ، تقی زاده رئیس انجمن اولیا مربیان مدارس استثنایی یزد ، یوسفی معاون ورزش سامان ، حجی آقا کارشناس فرهنگی و تربیت بدنی و خانم رنجبر کارشناس مشاوره و انجمن اولیا مربیان آموزش و پرورش استثنایی حضور داشتند.