نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره از پایگاه اولیه سنجش سلامت باغچه بان یزد

بازدید رئیس اداره از پایگاه اولیه سنجش سلامت باغچه بان یزد


بازدید رئیس اداره از پایگاه اولیه سنجش سلامت باغچه بان یزد

بازدید ریاست و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی استان از پایگاه اولیه سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستان (پایگاه باغچه‌بان یزد )

قابل ذکر است که سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان از ۲۳ خرداد ماه شروع شده و تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

پیش بینی می‌شود در سنجش امسال حدود 22هزار نوآموز بدو ورود به دبستان مورد ارزیابی قرار بگیرند.

حسب دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و در استان ها ادارات آموزش و پرورش استثنایی وظیفه اجرای سنجش سلامت نوآموزان را بر عهده دارند.