نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره از مدارس استثنایی شهرستان مهریز


آقای پایدار ضمن حضور در مدارس انفاق و مشکلات ویژه یادگیری مهر از کلاس های درس این مدارس بازدید کرده و از نزدیک در جریان مسائل آموزشی ، پرورشی و توانبخشی دانش آموزان استثنایی شهرستان این قرار گرفتند.

این بازدید  با حضور کارشناسا نی از اداره آموزش و پرورش شهرستان مهریز و کارشناسان امور مالی و گروه اختلالات یادگیری و رفتاری آموزش و پرورش استثنایی استان برگزار شد.