نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از سالن ورزشگاه استثنایی با حضور مدیر کل نوسازی و رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان یزد

بازدید از سالن ورزشگاه استثنایی با حضور مدیر کل نوسازی و رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان یزد


بررسی روند تکمیل اولین سالن ورزشگاه استثنایی استان یزد

پایدار رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی به اتفاق عارفی مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد از روند تکمیل اولین ورزشگاه استاندارد ویژه دانش آموزان استثنایی استان یزد بازدید کردند.

با توجه اتمام مراحل پایانی فاز یک (سالن ورزشگاه )مقرر شد در خصوص موارد باقیمانده هماهنگی ها و اقدامات لازم انجام شود.