نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابلاغ شيوه نامه اجرايي "برنامه هر مدرسه یک سرود"

ابلاغ شيوه نامه اجرايي "برنامه هر مدرسه یک سرود"


با امضای معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی شيوه نامه اجرايي " برنامه هر مدرسه یک سرود" به ادارات استثنایی استان ها ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی؛ شيوه نامه اجرايي " برنامه هر مدرسه یک سرود"  با هدف ایجاد نشاط و شادابی در مدارس، انس و الفت دانش آموزان به فعالیت های گروهی، کسب مهارت های هنری و  ارتقاء و اشاعه ی فرهنگ، ارزش های اخلاقی و بارورهای اسلامی در بین دانش آموزان استثنایی تدوین شده است.

هنرهاي تأثيرگذاري همچون سرود و آوازهاي جمعي كه مورد توجه دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي است، به خوبي مي تواند آموزه ها و مفاهيم تربيتي و درسي را به طور غير مستقيم انتقال دهد و به تقويت روحيه جمع گرايي و  كارگروهي در مدرسه  کمک کند. 

بر اساس این شیوه نامه سازمان آموزش و پرورش استثنايي در نظر دارد به منظور انتقال ارزشها، هنجارها و نگرشهاي اجتماعي مطلوب و مناسب، با بهره گيري از نيروهاي متخصص و علاقمند از جمله مديران، معاونان، مربيان پرورشي و معلمان مدارس استثنايي با ايجاد برنامه هاي مناسب و متنوع هنري در قالب تشکيل سرودهاي همگاني و مدرسه اي براي دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي اقدام نمايد.